Karel Sál

ContentWizards201928.JPG

Researcher

Karel je výzkumník s lety zkušeností s vědeckou prací, studiemi a výzkumy. Připraví relevantní dotazník, na který bude radost odpovídat, zorganizuje a odmoderuje online focus group v našem vlastním nástroji OpinionWizard nebo připraví podklady pro hloubkový rozhovor a následně zpracuje výstupy, které vám dají nahlédnout do hlav a srdcí vašich zákazníků. Jó a je to taky náš machr na Excel :-)

Karel vystudoval politologii na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v roce 2016 obhájil disertační práci s názvem Demokracie v krizi nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním procesu vybraných zemí. Odborně se zabývá problematikou e-govermentu, internetovými volbami a informační svobodou. Je autorem několika odborných článků, vystupuje na mezinárodních konferencích a je zakladatelem a editorem think-tanku e-politics.cz.

Spolu s manželkou Aničkou vychovává želvu, miluje pálivá jídla a hru na bicí. Nejčastěji ho potkáte ve Vršovicích nebo v dobrém výčepu.

linkedin.com/karel-sál

bandzone.cz/dttd