Obsahová strategie

Připravujete nový projekt, nebo chcete nakopnout vaše stávající podnikání? S obsahovým marketingem sice nepůjdete cestou rychlého zisku, ale začnete se svým publikem budovat dlouhodobý vztah, který se vyplácí v podobě vracejících se spokojených zákazníků. Udělaly snad pneumatiky Michelin chybu, když začaly vydávat svého Michelinského průvodce? A pivo Guiness se svou knihou rekordů? To všechno jsou plody content marketingu, které můžete okusit i vy.

Co vám přinese obsahová strategie?

  • Na základě obsahového auditu existujícího projektu odhalíme silné a slabé stránky vašeho oboru a dosavadního komunikačního stylu. Ty silné poté vtělíme do obsahové strategie a konkrétního plánu jejího naplňování.
  • U nového projektu pomocí SWOT analýzy a výzkumu cílové skupiny připravíme ideální tone-of-voice a obsahovou strategii na míru vašemu produktu či službě, kterou můžete dlouhodobě následovat tak, abyste na všech kanálech se zákazníky komunikovali konzistentně.

Co je součástí obsahové strategie?

  • Zakotvení vaší obsahové strategie vzhledem k cílové skupině, konkurenci a business plánu
  • Design obsahové strategie včetně tone-of-voice, style guide a slovní banky
  • Výběr vhodných kanálů a formátů obsahu
  • Návrh konkrétních modelových stránek
  • Publikační plány a rozdělení rolí v týmu (případně rozplánování a kalkulace copywritingu ze strany Content Wizards)
  • Plán správy obsahu a archivace starého obsahu pro další využití
  • Vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých aktivit a kontinuální optimalizace strategie

Na pomoc si bereme šikovné pomocníky. Při tvorbě obsahové strategie používáme persony, teorii archetypů, poznatky ze SEO analýzy i framework See-Think-Do-Care.